top of page
משרד עורכי דין (3).jpg

תחומי התמחות משרד עורכי דין נאוה פינצ'וק - אלכסנדר

ייעוץ וייצוג עובדים​

המשרד מעניק שירותי יעוץ ולווי משפטי לעובדים בכל התחנות בחיים התעסוקתיים: ניסוח הסכמי עבודה, הגנה על זכויות העובד במהלך העבודה, ליווי בהליכי משמעת, שימועים,  פרישה ופיטורים.

ועדים וארגוני עובדים​

המשרד מעניק ייעוץ שוטף וליווי משפטי צמוד בכל תחומי משפט העבודה הקיבוצי: ייעוץ לקראת התארגנות, ניהול מצבי משבר ביחסי עבודה קיבוציים, ניסוח הסכמי עבודה קיבוציים.

ייצוג קבוצות ייחודיות

המשרד צבר ניסיון רב בייצוג קבוצות גדולות ומגוונות של עובדים, כגון מפקחים, עובדי מועצות דתיות, רופאים, גימלאים ועוד. למשרד מומחיות בכל הנוגע לזכויות וחובות עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות.

משפט מנהלי

למשרד נסיון בהגשת עתירות לבג"ץ וייצוג מול רשויות ממשלתיות כגון מבקר המדינה, בתחום משפט העבודה ועניינים עקרוניים נוספים.

אפליה במקום העבודה

המשרד מתמחה בייצוג עובדים אשר סבלו מאפליה אסורה במקום עבודתם, על רקע גיל, מגדר, מין, מוגבלות ועוד. למשרד ניסיון וידע מקצועי רב בכל הנוגע לחקיקה האוסרת על הפליה.

אי סדרים ושחיתות במקום העבודה

למשרד ניסיון רב בטיפול וסיוע לעובדים אשר סבלו מהתנהלות בלתי תקינה ובלתי חוקית כלפיהם במקום עבודתם- העסקה פוגענית, התנכלות על רקע חשיפת שחיתות, ניהול בלתי תקין של מכרזים.

ייעוץ וייצוג מעסיקים​

המשרד מעניק ייעוץ ולווי משפטי למעסיקים בכל תחומי משפט העבודה, הכנת חוות דעת, חוזי עבודה  ומייצג מעסיקים בבתי משפט. למשרד ידע רב בכל הנוגע לייצוג בסוגיות הקשורות בסודות מסחריים.

bottom of page