top of page
משרד עורכי דין (3).jpg

ייעוץ וייצוג עובדים​

המשרד מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים בכל התחנות בחיים התעסוקתיים: ניסוח הסכמי עבודה , קליטה במקום העבודה, שמירת זכויות במהלך העבודה, ליווי בהליכים משמעיים, ליווי הליכי פרישה ופיטורין – החל משלב השימוע ועד לייצוג בערכאות המשפטיות, וייעוץ משפטי וייצוג בנוגע להסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי. 


ליווי משפטי למועמדים לעבודה- כתיבה וניסוח של הסכמי עבודה, ייצוג בהליכי השגה על מכרזים לא חוקיים לגיוס או לקידום עובדים.


ייצוג עובדים – המשרד מייצג עובדים בבית הדין האיזוריים והארצי לעבודה, ובית המשפט העליון בשבתו כבג"צ לשמירת זכויותיהם, לאכיפת התחייבויות כלפיהם ובהתגוננות כנגד טענות ותביעות כנגדם.


ליווי וייצוג בהליכי פרישה ופיטורין – החל משלב השימוע ועד לייצוג בערכאות המשפטיות- לרבות באמצעות בקשות לצווי מניעה, הגשת תביעות וערעורים.

bottom of page