top of page
נאוה פינצ'וק - אלכסנדר | משרד עורכי דין

נאוה פינצ'וק - אלכסנדר

משרד עורכי דין

משרד עורכי דין נאוה פינצ'וק-אלכסנדר מתמחה בדיני עבודה, פנסיה, משפט מנהלי ודיני הוצאת לשון הרע.

המשרד נוסד בשנת 2009 לאחר 15 שנות ניסיון בתחום יחסי העבודה והפנסיה ומאז הוביל והשתתף ביצירת הלכות תקדימיות אשר השפיעו על משפט העבודה בתחומים חשובים כגון: הפליה בעבודה, התנכלות תעסוקתית, שוויון לבעלי מוגבלות, חשיפת שחיתות, הגנה על חופש ההתארגנות וחופש השביתה, ושמירה על סודות מסחריים.

המשרד מעניק שירותי  לווי וייעוץ משפטי בתחום יחסי עבודה; עריכת חוות דעת מקצועיות בנושאים שונים מתחום דיני העבודה; ליווי ועדים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים; ייצוג וניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות, לרבות בג"צ; ניסוח ועריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים; גישורים וניהול הליכי מו"מ.

המשרד מתמחה ומוביל תביעות מרובות משתתפים, בהתדיינויות בנושאים חשובים ומורכבים.  

 

עורכת הדין נאוה פינצ'וק- אלכסנדר מקפידה בכל תחומי פעילותה על הסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר, מתן פתרונות בזמן אמת ויחס אישי ללקוח והיא דוגלת בשיתוף, אמון וכבוד הדדי, מתוך אחריות ואכפתיות.

ייעוץ וייצוג עובדים​

המשרד מעניק שירותי יעוץ ולווי משפטי לעובדים בכל התחנות בחיים התעסוקתיים: ניסוח הסכמי עבודה, הגנה על זכויות העובד במהלך העבודה, ליווי בהליכי משמעת, שימועים,  פרישה ופיטורים.

אפליה במקום העבודה

המשרד מתמחה בייצוג עובדים אשר סבלו מאפליה אסורה במקום עבודתם, על רקע גיל, מגדר, מין, מוגבלות ועוד. למשרד ניסיון וידע מקצועי רב בכל הנוגע לחקיקה האוסרת על הפליה.

ועדים וארגוני עובדים​

המשרד מעניק ייעוץ שוטף וליווי משפטי צמוד בכל תחומי משפט העבודה הקיבוצי: ייעוץ לקראת התארגנות, ניהול מצבי משבר ביחסי עבודה קיבוציים, ניסוח הסכמי עבודה קיבוציים.

אי סדרים ושחיתות במקום העבודה

למשרד ניסיון רב בטיפול וסיוע לעובדים אשר סבלו מהתנהלות בלתי תקינה ובלתי חוקית כלפיהם במקום עבודתם- העסקה פוגענית, התנכלות על רקע חשיפת שחיתות, ניהול בלתי תקין של מכרזים.

ייצוג קבוצות ייחודיות

המשרד צבר ניסיון רב בייצוג קבוצות גדולות ומגוונות של עובדים, כגון מפקחים, עובדי מועצות דתיות, רופאים, גימלאים ועוד. למשרד מומחיות בכל הנוגע לזכויות וחובות עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות.

ייעוץ וייצוג מעסיקים​

המשרד מעניק ייעוץ ולווי משפטי למעסיקים בכל תחומי משפט העבודה, הכנת חוות דעת, חוזי עבודה  ומייצג מעסיקים בבתי משפט. למשרד ידע רב בכל הנוגע לייצוג בסוגיות הקשורות בסודות מסחריים.

משפט מנהלי

למשרד נסיון בהגשת עתירות לבג"ץ וייצוג מול רשויות ממשלתיות כגון מבקר המדינה, בתחום משפט העבודה ועניינים עקרוניים נוספים.

תחומי

התמחות

expertise
stuff
bottom of page