top of page

עובדים תחת לחץ

גלובס

10 במרץ 2017

החוק למניעת התעמרות בעבודה לא עבר, אבל בפועל בתי הדין מתמודדים עם תביעות בגין התעמרות. איך הם מתמודדים איתן?

הצעת החוק למניעת התעמרות תקועה במסדרונות הכנסת, אבל רוחה כבר שורה על בתי הדין לעבודה. באיזה רף הוכחה על העובד לעמוד כדי להוכיח תביעת התעמרות? מהם העקרונות לפיהם פוסקים בתי הדין לעבודה?

bottom of page