top of page

עו"ד נאוה פינ'צוק אלכסנדר ליועמ"ש: "יש לחקור את שרה נתניהו"

גלובס

9 בנוב׳ 2016

עורכת דינו של מר נפתלי דורשת כי היועמ"ש יורה על חקירה פלילית של גב' נתניהו בחשד לשיבוש הליכי המשפט.

עוה"ד פינצו'ק אלכסנדר פנתה בדרישה ליועץ המשפטי לממשלה כי יורה על חקירה פלילית של רעית ראש הממשלה בחשד לשיבוש הליכי משפט ושימוש לא חוקי במשאבי המדינה בעקבות דברים שעלו בתחקיר "עובדה" ושעולה מהם ניסיון של גב' נתניהו להשפיע על מהלך המשפט שניהל מני נפתלי בגין תנאי העסקתו במעון ראש הממשלה

bottom of page