top of page

מני נפתלי זכה בתביעה בגין העסקה פוגענית בבית משפחת נתניהו

הארץ

10 בפבר׳ 2016

"העסקה פוגענית, השפלות והתפרצויות". המדינה חוייבה בתשלום פיצויים בסך 170,000 ש"ח למר נפתלי.

אב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה יפוצה ב-170,00 אלף ש"ח בשל מה שהוגדר על ידי בית הדין האיזורי לעבודה: "תנאי העסקה פוגעניים בגין התנהגותה של הגב' שרה נתניהו ויחסה אל העובדים". בית הדין קבע כי יחסה של גב' נתניהו אל העובדים כלל דרישות מוגזמות, העלבות, השפלות והתפרצויות זעם.

בית הדין קבע כי: "בחינת חומר הראיות מעלה תמונה עגומה ביותר לגבי המתרחש במעון ראש הממשלה בכל הנוגע לאופן העסקת העובדים, סביבת העבודה שהם חשופים אליה והיחס אליהם והשמירה על כבודם וזכויתהם"bottom of page