top of page

השפחות המודרניות של המועצות הדתיות

ידיעות אחרונות

9 באוג׳ 2019

55 בלניות תובעות את המועצה הדתית אשדוד בטענה לפגיעה בשכרן וניצולן

בלניות המועצה הדתית באשדוד טוענת בתביעה שהגישו כי המועצה הדתית אשדוד מעסיקה אותן בניגוד לחוק, גורעת כסף רב משכרן הנמוך גם כך, ומנצלת את היתן נשים חרדיות ודתיות הרואות בעבודתן במקווה שליחות ומצווה דתית.

bottom of page