top of page

העובד מטריד מינית- המעסיק ישלם

גלובס

20 בספט׳ 2016

מאמר מאת עו"ד נאוה פינצ'וק-אלכסנדר על אחריותו של מעסיק להטרדה מינית במקום העבודה

מדוע וכיצד ניתן לתבוע מעסיק בגין מעשה פלילי שביצע עובד? איך מחוייב המעסיק טפל בתלונות על הטרדה מינית?

bottom of page