top of page

הנהלת בתי המשפט מציגה: "כך מבשלים מכרז ודואגים לחברים"

גלובס

22 בדצמ׳ 2010

עתירה כנגד מכרז לרשימת מגשרים של הנהלת בתי המשפט.

משרד עו"ד נאוה פינצ'וק אלכסנדר הגיש עתירה מנהלית כנגד מכרזים שמקיימת הנהלת בתי המשפט לקביעת רשימת מגשרים. העתירה חשפה ניהול בלתי תקין של מכרזים אלה, וקביעת תנאי סף נסתרים שנועדו להנציח את המונופול של המקורבים.

bottom of page