top of page

ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת גיא אליהו בגין העסקה פוגענית במעון ראש הממשלה

הארץ

31 במאי 2016

גיא אליהו, עובד לשעבר במעון ראש הממשלה זכה בתביעה שהגיש כנגד המדינה בגין העסקה פוגענית במעון

השופטת קבעה כי גיא אליהו היה חשוף להעסקה פוגענית במעון ראש הממשלה "צעקות, נזיפות, השפלות, דרישות מוגזמות ואף בלתי סבירות", וקבע כי "במעון שררה אווירה של פחד". המדינה וחברת האחזקה יפצו את העובד בסך של 132,500 ש"ח.

עו"ד פינצ'וק אלכסנדר: "הוכחנו כי התעמרות בעובדים והעסקה פוגענית היא עניין שגרתי בבית ראש הממשלה".

bottom of page