top of page

בג"צ: שרה נתניהו לא תוכל לערער על פסק הדין בעניין מני נפתלי וגיא אליהו

מעריב

11 ביולי 2017

בג"צ דחה את העתירה שהגישה רעיית ראש הממשלה, גב' שרה נתניהו, שביקשה לקבל זכות ערעור על פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שפסק כי עובדים במעון ראש הממשלה סבלו מהעסקה פוגענית

אשת ראש הממשלה, גב' שרה נתניהו, ביקשה לערער כנגד פסק דינו של בית הדין לעבודה אשר קבע כי עובדים במעון סבלו מהעסקה פוגענית. בית המשפט העליון פסק עוד כי על נתניהו לשלם הוצאות משפט לשני העובדים לשעבר.

bottom of page