top of page

"הובהר לי שאם לא אפרוש מהפרקליטות אמצא את עצמי בחוץ"

the Marker

29 במרץ 2016

המשנה לפרקליטות מחוז תל-אביב הגישה תביעה בגין העסקה פוגענית והפרת חוזה עבודה

המשנה לפרקליטות מחוז תל אביב הגישה תביעה נגד משרד המשפטים בגין התעמרות ודורשת לקבל פיצוי בסך 100,000 ש"ח בגין הפרת חוזה עבודתה. הפרקליטה הבכירה טוענת כי פרקליטת המחוז מידרה אותה מכל פעילות מקצועית בעלת חשיבות, ויצרה במכוון סביבת עבודה פוגענית כדי להשפילה ולאלץ אותה לוותר על זכויותיה ולפרוש מתפקיד המשנה.

bottom of page