תחומי התמחות

ייעוץ וייצוג עובדים​

המשרד מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים בכל התחנות בחיים התעסוקתיים: ניסוח הסכמי עבודה , קליטה במקום העבודה, שמירת זכויות במהלך העבודה, ליווי בהליכים משמעיים, ליווי הליכי פרישה ופיטורין – החל משלב השימוע ועד לייצוג בערכאות המשפטיות, וייעוץ משפטי וייצוג בנוגע להסדרי פנסיה וביטחון סוציאלי. המשרד מייצג בכל הערכאות המשפטיות, לרבות בג"צ, ובכל תחומי משפט העבודה והמשפט המנהלי.

ליווי משפטי למועמדים לעבודה- כתיבה וניסוח של הסכמי עבודה, ייצוג בהליכי השגה על מכרזים לא חוקיים לגיוס או לקידום עובדים.
ייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה ובערכאות משפטיות נוספות לשמירת זכויותיהם, לאכיפת התחייבויות כלפיהם ובהתגוננות כנגד דרישות ותביעות בלתי חוקיות כלפיהם.
ליווי וייצוג בהליכי משמעת- בפני וועדות משמעת ובפני בתי הדין המשמעתיים של השירות הציבורי.
ליווי וייצוג בהליכי פרישה ופיטורין – החל משלב השימוע ועד לייצוג בערכאות המשפטיות- לרבות באמצעות בקשות לצווי מניעה, הגשת תביעות וערעורים.

ייצוג קבוצות ייחודיות

המשרד צבר ניסיון רב בייצוג קבוצות גדולות ומגוונות של עובדים, כגון מפקחים, עובדי מועצות דתיות, רופאים ועוד. למשרד מומחיות בכל הנוגע לזכויות וחובות עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות על פי הסדרי העבודה המיוחדים החלים עליהם, והוא בעל מומחיות מיוחדת בכל הנוגע לניהול תביעות מרובות משתתפים בבתי הדין לעבודה ובבתי המשפט.

ייעוץ משפטי והכוונה בנוגע לזכויות על פי התקשי"ר, חוקת העבודה, הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים נוספים במשק.

ייצוג בערכאות משפטיות בתביעות מורכבות מרובות משתתפים לעמידה ולהבטחת הזכויות המגיעות לכל עובד.

אי סדרים ושחיתות במקום העבודה

למשרד ניסיון רב בטיפול וסיוע לעובדים אשר סבלו מהתנהלות בלתי תקינה ובלתי חוקית כלפיהם במקום עבודתם- העסקה פוגענית, התנכלות על רקע חשיפת שחיתות, ניהול בלתי תקין של מכרזים והטרדות מיניות. למשרד ידע מקצועי ומעשי נרחב בחקיקה ובפסיקה.

ייצוג עובדים חושפי שחיתויות בתביעות לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין)התשנ"ז-1997.
ייצוג בתביעות ותלונות בגין הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית .
מניעת התנכלות תעסוקתית והעסקה פוגענית
ייצוג משפטי במקרים של מכרזים "תפורים" לקליטה ולקידום של עובדים, לרבות בקשות לצווי מניעה לעצירת המכרזים, תביעות וערעורים.

ייעוץ משפטי והכוונה בנוגע לזכויות על פי התקשי"ר, חוקת העבודה, הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים נוספים במשק.

ייצוג בערכאות משפטיות בתביעות מורכבות מרובות משתתפים לעמידה ולהבטחת הזכויות המגיעות לכל עובד.

אפליה במקום העבודה

המשרד מתמחה בייצוג עובדים אשר סבלו מאפליה אסורה במקום עבודתם, על רקע גיל, מגדר, מין, מוגבלות ועוד. למשרד ניסיון וידע מקצועי רב בכל הנוגע לחקיקה האוסרת על הפליה ולפרשנות המשפטית המעשית שלה ויישומה בחיי המעשה. המשרד היה מעורב ויצר הלכות תקדימיות בסוגיות הקשורות לאפליה בתעסוקה במקרים של אפליה על רקע מין ומגדר על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו-1996 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח- 1988 וכן אפליה על רקע מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998.

ייעוץ משפטי והכוונה בנוגע לזכויות על פי התקשי"ר, חוקת העבודה, הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים נוספים במשק.

ייצוג בערכאות משפטיות בתביעות מורכבות מרובות משתתפים לעמידה ולהבטחת הזכויות המגיעות לכל עובד.

ועדים וארגוני עובדים

המשרד מעניק ייעוץ שוטף וליווי משפטי צמוד בכל תחומי משפט העבודה – ייעוץ לקראת התארגנות, ניהול מצבי משבר ביחסי עבודה קיבוציים, בעיות פרט, ייעוץ בהקשר לקבלת תנאי העסקה ולקיום דרישות החוק על ידי המעסיק, ליווי תהליכי פיטורים (אישיים וקבוצתיים), ניסוח הסכמי עבודה קיבוציים, ניהול אסטרטגי של סכסוכי עבודה וייצוג ארגוני עובדים בכל הקשור לשינויים מבניים בחברות ומפעלים.

ייעוץ וייצוג למעסיקים

המשרד מעניק ייעוץ ולווי משפטי למעסיקים בכל תחומי משפט העבודה, הכנת חוות דעת , חוזי עבודה ומייצג מעסיקים בבתי משפט. למשרד ידע רב בכל הנוגע לייצוג בסוגיות הקשורות בסודות מסחריים.

כתיבה וניסוח הסכמי עבודה ופרישה, לרבות בעניין תנאי העסקה, שמירת סודיות, הגבלת עיסוק.
תכנון הצד המשפטי הנוגע לשלב הקמת העסק ובניית ההסדרים המשפטיים הנדרשים כגון כתיבת תקנונים, מסמכי התאגדות והסכמי עבודה.
ייעוץ שוטף למעסיקים, הנהלות, אגפים ויחידות משאבי אנוש, לרבות בהקשר של שינויים מבניים כגון מיזוג, רכישה, צמצום או פירוק.
ליווי הליכי פיטורין אישיים או קבוצתיים
ייצוג משפטי בהגנה על אינטרסים לגיטימיים- דיני זכויות יוצרים וסודות מסחריים.