עבודות ופרסומים

עבודת תזה דנה בזכות פרישה מוקדמת לנשים כאבחנה מותרת שאינה העדפה פסולה (להמשך קריאה)

מאמר בנושא כיוונים להתחדשות ארגוני עובדים (להמשך קריאה)